پیروهماهنگی های قبلی بانهاد محترم رهبری واقدامات لازمه فعالان هیات های مذهبی پردیس علامه طباطبائی ، افتخارحضوردرمسجدجمکران وحرم مطهرحضرت معصومه راپیداکردند دانشجویان مذکوردرمورخه 94/2/9 به طرف جمکران حرکت کردند آنها بعداز زیارت جمکران درشهرمقدس قم عرض ادب به آستان مقدس خواهرگرامی امام رضا(ع)رسیدند ودرپایان سفربه مرقدمطهرحضرت امام خمینی (ره)رفته وتجدید میثاق باآرمانهای امام ورهبری نمودند.

اردوی مذهبی دانشجومعلمان درشهرمقدس قم وجمکران