مراسم پر فیض دعای کمیل در روز پنجشنبه   94/2/3   با حضور مداح اهل بیت جناب آقای ملک زاده و دانشجویان پردیس علامه طباطبایی ارومیه  در نماز خانه دانشگاه برگزار شد.


h1fei11h5rg4742u29cj.jpg                          21cu7xsfs6d57q0ja07v.jpg                       by114a26asl6or4gj7n.jpg