بسم الله الرحمن الرحیم...

شرکت دانشجومعلمان  فعال درعرصه فرهنگی ،اجتماعی ،پردیس علامه طباطبایی و پردیس مطهری خوی در دوره رویش دانشگاه فرهنگیان .


مراسم افتتاحیه 93/9/4
سخنرانی حاج آقا صادق زاده معاونت فرهنگی واجتماعی

معلم شایسته معلمی نیست که تک رو باشد؛ بلکه معلمی است که رهبری یک جمع را بر عهده بگیرد


 تزیین غرفه توسط دانشجومعلمان شرکت کننده در دوره
لطفا جهت دیدن عکس به ادامه مطلب بروید....غرفه آذربایجان غربی

 دانشجو معلم زهرا رحمتی مقام اول خوشنویسی خوی