مادرش میگفت!

سخت تر از نبودنش ...

یادآوری آخرین لبخند پسر شهیدش بود ...


سلامتی همه مادران شهدا صلوات ...