ای عزاداران ، عزاداری ها قبول 
گریه ها کردیم بر آل رسول 

با محرم با صفر کردیم وداع 
تهنیت گوییم به زهرای بتول 

**حلول ماه ربیع الاول مبارک باد**

پیراهن سیاه ز تن دور می کنیم 

آن را ذخیره کفن و گور می کنیم 

اجر دو ماه گریه بر غربت حسین 

تقدیم مادرش از ره دور می کنیم